Valixhe Veglash “ESSENCE”

Valixhe Veglash “ESSENCE”

11,000L

 • Ekstrator i krahut te pedalit
 • Çmontues zinxhiri 7 -10v
 • Kit levash per nxjerrjen e kopertonit (seri 3 copa)
 • Pershtates kriketi
 • Ekstrator rotalibri
 • Çeles Anglez
 • Çeles anglez 9-10
 • Çeles hegzagona 8 mm
 • Çeles per pedale 15 mm
 • Kit veglash
 • Kaçavide kryq
 • Kacavide (pjate) e sheshte
 • Çeles i aksit te mesit dhe çmontues rotalibri + çeles pedalesh
 • Ekstrator per aksin e mesit  Shimano “Hollowtech II”
 • Shtrengues telash
 • Çeles yll T-25
 • Ekstraktor per aksin e mesit